Ματά Παρασύρη
Σχεδιασμός annual report "Facts & Figures" για τον ΣΦΕΕ.
Πρόκειται για ετήσιο project, το οποίο σχεδιάζεται ανελλειπώς από την εταιρεία μας από το 2016 έως και σήμερα.
Think Plan Be
Μάτα Παρασύρη

___Δείτε περισσότερα projects___

Back to Top